Mevlana


Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mevlana Koordinatörlüğü

 

Birim Koordinatörü: Doç. Dr. Orhan ŞİMŞEK

 

İletişim Tel No  :  0466 215 10 80 - Dahili: 3062

Faks No: 0466 215 10 84  

 

E-Mail: orhansimsek@artvin.edu.tr

 

Bölüm Koordinatörleri

İktisat      

Arş. Gör. Zafer ADALI           

E-Mail: zaferadali@artvin.edu.tr

İşletme      

Arş. Gör. Serra Senem KOZAN

E-Mail: serraskozan@artvin.edu.tr

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Arş. Gör. Dr. Emek YILDIRIM ŞAHİN

E-Mail: emekyildirim@artvin.edu.tr