Hakkında

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, yakın ilişkili iki alan olup siyasal ve yönetsel konuların bilimsel çalışmalarıyla ilgilenirler. Siyaset Bilimi disiplini, siyasal sistemde kaynakların ve değerlerin dağılım süreçlerini, güç, otorite, ideoloji, meşruiyet, sosyal sınıf, toplumsal cinsiyet, etnik yapı ve siyasal katılım gibi konuları; devlet, hükümet, siyasal partiler, baskı grupları ve uluslararası örgütler gibi kurumlar çerçevesinde inceler.

Genellikle devletlerin yürütme gücü olarak düşünülen ve bir yönetsel sistemde karar ve politika oluşturma süreçlerini inceleyen Kamu Yönetimi disiplini, yerel ve ulusal yönetimler düzeyinde kamu örgütleri ile kamu politikalarının örgütlenmesi, yönetimi ve uygulanması ile ilgilenir. Buna göre Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplinlerinin ortak noktalarından söz edilebilir. Öncelikle her iki disiplinin çalışma alanı, insan topluluklarının kamusal alanlarından oluşur. Ayrıca kamu politikalarının, politik güçlerce yapılması nedeniyle kamu yöneticilerinin siyasal çevreyi, kamu politikalarının da kamu yöneticilerince uygulanması nedeniyle politikacıların da kamu yöneticilerini göz ardı edememe durumu iki disiplinin en önemli ortak paydası olarak belirmiştir. Dolayısıyla Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, bir birini tamamlayan iki disiplinin çalışma alanı olarak tanımlanabilir.

Bölümün İçeriği ve Amacı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde; Yönetim Bilimleri, Hukuk Bilimleri, Siyaset ve Sosyal Bilimler, Kentleşme ve Çevre Sorunları anabilim dallarının kaynaklık ettiği derslerden oluşan bir program uygulanmaktadır. Bu programda yer alan dersler ve öğretim yöntemleri çerçevesinde öğrencilere, alanla ilgili temel bilgilerin verilmesi ve analitik bakış açısına sahip sorgulayıcı bir anlayışın kazandırılması hedeflenmektedir. Bu program çerçevesinde yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kamu bürokrasisine hâkim; sosyo-politik gelişmeleri kavrama gücüne sahip; problemlere hızlı ve doğru çözüm bulma ve analitik düşünme yeteneğine sahip bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Mezunların Çalışma Alanları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün en önemli amaçlarından bir de kamuda ve özel sektörde çalışabilecek üst ve orta düzey yöneticiler yetiştirmektir. Bölüm mezunları, başta kamu kuruluşları olmak üzere, özel sektör ve üçüncü sektör kuruluşlarında (dernekler, vakıflar, odalar, araştırma merkezleri) ve bu kuruluşların çeşitli kademelerinde görev almaktadır. Örneğin; kaymakamlık, bakanlıklarda uzmanlık ve müfettişlik, idare mahkemelerinde hâkimlik, gazetecilik; kalkınma ajansı, belediye gibi kamu kurumlarında ve bankacılık sektöründe uzmanlık, müfettişlik gibi her türlü kurum ve kuruluşun çeşitli kademelerindeki uzmanlık ve yöneticilik pozisyonları, bölüm mezunlarının potansiyel iş alanları arasında yer almaktadır.