Hakkında

İşletme, insan ve kurumların ihtiyaçlarını karşılamak için üretim faktörlerini bir araya getirerek mal, hizmet ve bilgi üreten, pazarlayan ve bu faaliyet sonunda maddi ve manevi kar elde etmeyi amaçlayan ekonomik, teknik ve hukuki birimler ve bu birimleri inceleyen bilim dalıdır. Üretimden pazarlamaya kadar, kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlayacak doğru kararların alınması için, üretim, finansman, yönetim ve pazarlama fonksiyonlarından yararlanır. İşletme bölümü; yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, üretim yönetimi ve pazarlama, ticaret hukuku ve sayısal yöntemler disiplinlerini içeren bir bölümdür.

Öğrencilerin girişimcilik ve karar verme becerilerinin geliştirilmesi ve sahip oldukları bilgiyi en iyi şekilde kullanarak, paylaşacak bireylerin yetiştirilmesi, işletme bölümünün temel amacıdır.

Bunun yanı sıra, öğrencilere modern iş dünyasını anlayabilmeleri ve profesyonel kariyerlerinde en yüksek başarı düzeyini yakalayabilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir. 

Amaçlar ve Hedefler

İşletme Bölümü, klasik ve modern bilgiyi özümsemiş, işletme konusunda rasyonel düşünme ve karar verme araçlarıyla donatılmış, her türlü işletme, endüstri ve hizmet kesiminde çalışabilecek etkin ve verimli elemanlar yetiştirmeyi amaçlar.

İş Olanakları

İşletme Bölümü mezunları, sanayi ve ticaret işletmeleri, bankalar, sigorta şirketleri gibi çeşitli özel ve kamu kuruluşlarında üst düzey yöneticileri ve girişimci sıfatıyla iş olanaklarına sahiptirler. İşletme Bölümü, kamu ve özel sektörde pek çok farklı çalışma alanı sunmaktadır ve bu konuda ilk sıradadır.

Bölüm Olanakları

İşletme Bölümünde, İktisat, Davranış Bilimi, Hukuk, Sayısal Analiz, İstatistik, Yöneylem Araştırması, Uluslararası Finans-İşletmecilik ve Bilgisayar dersleriyle işletme alan derslerinin birlikte yürütüldüğü, teorik, pratik ve örnek olay (case) metodlarıyla desteklenen etkin ve verimli bir program izlenmektedir.