Hakkımızda

Fakülte Tarihçesi

Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 26.02.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, 1/2/2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. 2011 yılında İşletme Bölümü kurulmuş ve aynı yıl ilk öğrencilerini kabul etmiştir. 2011 yılı Aralık ayında fakülteye 3 yeni bölüm daha kazandırılmıştır. Bunlar: İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Turizm İşletmeciliği Bölümlümleri kurulmuş olup, Turizm işletme Bölümüne öğrenci alımı başlatılmamıştır.  2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan itibaren de İktisat ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümlerinde öğrenciler eğitim-öğretime başlamışlardır.

Misyon

Fakültemiz misyonu, toplumsal sorunlara çözümler üreten, nitelikli bilimsel araştırmalar çerçevesinde il, bölge ve ülke ekonomisine katma değer sunan, katılımcılık ve adalet ilkelerini merkeze alan bir anlayış ortaya koymaktır.

Vizyon

Fakültemizin vizyonu, etik değerleri önceleyen, sorumluluk sahibi bilim insanlarının çalıştığı saygın bir fakülte olmak, toplumsal sorumlulukların bilince sahip, çalışkan, Cumhuriyet değerlerine bağlı, düşünmeye açık, yenilikçi nesiller yetiştirmek ve ülkemizin nitelikli işgücü gereksinimine katkı sunmaktır.