Hakkımızda


Fakülte Tarihçesi

Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 26.02.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, 1/2/2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. 2011 yılında İşletme Bölümü kurulmuş ve aynı yıl ilk öğrencilerini kabul etmiştir. 2011 yılı Aralık ayında fakülteye 3 yeni bölüm daha kazandırılmıştır. Bunlar: İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Turizm İşletmeciliği Bölümlümleri kurulmuş olup, Turizm işletme Bölümüne öğrenci alımı başlatılmamıştır.  2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan itibaren de İktisat ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümlerinde öğrenciler eğitim-öğretime başlamışlardır.

Misyon

Bir üniversitenin temel görevi bilgi üretmek ve üretilen bilgiyi toplumun refahı için kullanılmak üzere yine topluma sunmaktır. Böylece, çağdaş bilim ve teknolojilerdeki gelişmelere katkıda bulunulur. Sürdürülebilir bir kalkınma bu temele dayanır. Tüm bunları elde edebilmek için özgün bilimsel üretimi sağlayan bilim insanlarıyla birlikte, ülkemizin gelişen sektörleri, başta bankacılık, finans vb. alanlarında istihdam edilmek üzere, kamu sektörü ve özel sektöre uluslararası standartlarda bilgiyle donatılmış seçkin adaylar yetiştirerek, bilimde uluslararası standartlarda yerini alan bir KURUM olmaktır.

Vizyon

Fakültemizin vizyonu, Atatürk ilke ve reformlarının takipçisi aydın yenilikçi ve açık fikirli genç yöneticiler yetiştirecek uluslararası standartlarda nitelikli yöneticilik eğitimi sağlamaktır. Fakülte, üretim, iletişim, yayım ve evrensel değerlere saygılı ve çağdaş yönetim konularını benimseyen bilginin kullanılması yeteneklerine sahip olacaktır. Mezunları, şirketler tarafından ilk tercih edilen ve uluslararası şirketler tarafından arzu ile işe alınan bireyler olacaktır.