Hakkında

İktisat Bölümü, iktisadi yaşamın çeşitli aşamalarında araştırma ve uygulama yapmak üzere çalışacak iktisatçılar yetiştirmekte, iktisat teorisi çerçevesinde matematik, istatistik ve ekonometri gibi nicel tekniklerden de yararlanarak kamu sektöründe ve özel sektörde görev yapacak bireylere akademik formasyon vermektedir.
İktisat bölümünde yürütülen eğitim ve öğretim programı, İktisat biliminin temel kavramlarını, temel yöntemlerini, temel sorunlarını ve Türkiye ve Dünya ekonomisi ile ilgili güncel gelişmeleri bir arada vermektedir. Akademik kadrolaşma İktisat Teorisi, İktisat Politikası, İktisat Tarihi, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat olmak üzere 4 anabilim dalı esasına göre oluşturulmuştur.
Bölümde izlenen İktisat programı, kuramsal gelişmeler ve farklı iktisadi yaklaşımlar çerçevesinde, ülke ve dünya ekonomisi ile ilgili ekonomik sorunların analizini kapsamaktadır. Derslerde teorik olduğu kadar, uygulamaya ilişkin güncel konular da ele alınmaktadır.