Erasmus


Hopa İİBF Erasmus Koordinatörlüğü

Fakülte Erasmus Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AYDIN HALİSOĞLU

Telefon: 0466 351 30 18

E-Posta: taydin@artvin.edu.tr

Hopa Economics and Administrative Sciences Faculty Erasmus Coordinator

Assist. Prof. Dr Tuğba AYDIN HALİSOĞLU

E-Mail: taydin@artvin.edu.tr 

Telephone Number: +90 466 351 3046 - 351 3136
 

Daha detaylı bilgi için: Artvin Çoruh Üni. Dış İlişkiler Ofisi

TC Avrupa Birliği Bakanlığı: Program Hakkında

Facebook Grubu: Artvin Çoruh Üni. Erasmus Grubu