Hopa Lisansüstü Sosyal Bilimler Öğrencileri Çalıştayı

HOPA SOSYAL BİLİMLER LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ ÇALIŞTAYI

16-17 EKİM 2015

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HOPA YERLEŞKESİ

"DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM"

Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görev yapan araştırma görevlileri olarak eski Dekanımız Prof. Dr. M. Kemal Aydın’nın da destekleriyle 16-17 Ekim 2015 tarihlerinde “Hopa Lisansüstü Sosyal Bilimler Öğrencileri Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

Amacımız, sosyal bilimler alanında çalışan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bir araya gelerek bilgi paylaşımı gerçekleştirmesidir. Geleceğin akademisyenleri olarak, farklı bakış açılarından, farklı disiplinlerden toplumsal sorunlara odaklanacağımız bu çalıştayın teması “Değişim ve Dönüşüm” olarak belirlenmiştir.

Neden “Değişim ve Dönüşüm”?

Sosyal bilimler doğası gereği, durağan olmayan ve sürekli kendini yenileyen, bilimsel bilginin yeniden üretiminin değişerek ve dönüşerek geçekleştiği bir yapıya sahiptir. Bunun nedeni de sosyal bilimlerin tamamının odak noktasının insan, insan davranışları ve toplumsal ilişkiler olmasıdır.

Dünyada iktisadi, siyasi ve sosyal bağlamda süregelen bir hareketlilik söz konusudur. Dolayısıyla da yaşam sürekli değişen ve dönüşen bir ilişkiler ağı içerisindedir. Bu bağlamda da toplumsal süreçlerdeki değişim, yaşamı ve insanı ele alan sosyal bilimlerin işleyişine de yansımaktadır. Gerçekleşen olaylar, yeni kavramların, yeni tanımlamaların doğmasına neden olmaktadır.

Sonuç olarak, iktisadi, siyasi ve toplumsal yeni gelişmelerin açıklanması, sosyal bilimlerin yeniden üretimine bağlıdır. Dolayısıyla, değişimler ve dönüşümler sosyal bilimlerin incelemesi gereken bir olgudur. Bu bağlamda, sizleri, çoğulcu perspektiften, dünya ve ülke sorunlarına, gelişmelerine ve bunların sosyal bilimlere etkisine katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür ederiz.