Giden Öğrenci

Öğrenci Değişimi ile İlgili Bilgiler

 • Öğrenci Değişim süresi, en az bir en fazla iki yarı yılı kapsar.
 • Yükseköğretim kurumları, gidilen kurumda geçirilen eğitim-öğretim dönemi faaliyetlerine tam tanınırlık sağlarlar.
 • Öğrenciler her bir eğitim kademesinde birer defa Farabi Değişim Programı ile değişim yapabilirler. Ancak bir öğrenci öğrenim hayatı boyunca sadece bir defa ve bir dönem urslu Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilir.
 • Burslu Farabi Değişim Programı Öğrencisi olma hakkını kazananlara, lisans öğrenimi gören öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre ödenmekte olan aylık burs miktarının bir buçuk katı burs ödenir.
 • Öğrenci bursunun tamamının %70 öğrenciye öğrenimi sırasında, %30'u ise öğrenicinin katılım belgesi ve başarı durumuna göre ödenir.

I. Başvuru Koşulları

 1. Ön Lisans ve Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile Yüksek Lisans ve Doktora programları öğrencileri hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.
 2. Öğrencinin örgün eğitim veren yükseköğretim programlarında önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması gereklidir.
 3. Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının; Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için 2.00/4.00 ya da 70/100 olması gerekmektedir.
 4. Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri için ise 2,5/4,00 ya da 75/100 olması gerekmektedir.
 5. Farabi  Öğrencisi olabilmek için yabancı dil barajı eğer eğitim almakta olduğunuz program yabancı  dil ile eğitim veriyorsa uygulanacaktır. Bu baraj Yabancı Diller Yüksek Okulumuzun yaptığı yeterlik sınavı C1 notu veya eşdeğerliği kabul edilmiş sınavlardan bu puana denk kabul edilen not karşılığıdır. Eşdeğerlikleri aşağıda verilen linkten kontrol edebilirsiniz.
 6. Farabi Programı için başvuracak öğrenciler, başvuracakları akademik yıl için geçerliliği olan İkili Protokollerin kontenjanlarını göz önünde bulundurarak başvuruda bulunmalıdır.

II. Değerlendirme Kriterleri

 1. Öğrenci Değerlendirmesinde;
  • Gidilecek yükseköğretim kurumunun eğitim dili Türkçe ise, değerlendirmede başvurusu geçerli öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır ve her program kendi içinde not ortalamaları sıralanarak kontenjan doğrultusunda seçim yapılır.
  • Gidilecek yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise, değerlendirmede başvuru şartlarına sahip öğrencinin not ortalamasının %50'si ile yabancı dile ilişkin seviyesini gösteren puanlarının %50'si nin toplamı dikkate alınarak, her program kendi içinde ağırlıklı not ortalamaları sıralanarak kontenjan doğrultusunda seçim yapılır.
 2. Yerleştirmeler öğrencilerin tercihlerine göre Farabi Koordinatörlüğü tarafından bu nihai puan üzerinden merkezi olarak yapılacaktır.

III. Başvuru için Gerekli Belgeler

- Aday Öğrenci Başvuru Formu

- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığından yada ilgili Enstitü Müdürlüğünden (yüksek lisans ve doktora öğrencileri için) alınmış "Transkript Belgesi"

- Eğitim gördüğü program yabancı dilde eğitim veriyor  ise "Yabancı Dil Belgesi"

IV. Farabi Öğrencisi Seçildiniz, Ne Yapmalısınız?

 1. Gideceğiniz üniversitenin web sitesini dikkatle inceleyerek, bilgi paketini okuyunuz. Farabi  öğrencilerinin başvuru son tarihlerini, ders programlarını, akademik takvimlerini eğer varsa doldurup göndermeniz gereken belgeleri dikkatlice inceleyiniz.
 2. Misafir olacağınız üniversiteden kabul belgenizi isteyiniz.
 3. Bütün işlemleriniz boyunca Farabi Programı Koordinatörlüğü ile iletişim halinde olunuz. Giden öğrencilerimiz tüm işlemlerini Farabi Program Koordinatörlüğü tarafından yürüteceklerdir.
 4. Gideceğiniz üniversitenin varsa başvuru formunu formunu doldurup, belirtilen yere gönderiniz.
 5. Kabul Belgeniz  geldikten sonra (belgede karşı üniversitede bulunacağınız tarihler belirtilmelidir) belgenin bir kopyasını ofise bırakınız.
 6. Öğrenim Protokolü'nü Bölüm Koordinatörünüz ile beraber doldurunuz. Belgeyi  önce siz daha sonra Bölüm Koordinatörünüz imzalamalı, daha sonra Farabi Programı Kurum Koordinatörü imzası için teslim edilmeli. (Bırakılan tüm belgeler 1 gün sonra öğrencilere teslim edilir.)Öğrenim Protokolü  karşı üniversiteye imzalanıp onaylanması için fakslanmalıdır
 7. TC Ziraat Bankası Artvin Şubesi vadesiz TL hesabı açtırınız. Hesap Cüzdanınızın fotokopisini Farabi Programı Koordinatörlüğüne teslim ediniz.
 8. YÖK'ün  istediği belgeler olan Öğrenci Bilgi Formu ve Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesini doldurup, Farabi Programı Koordinatörlüğüne teslim ediniz.
 9. Farabi Programı Koordinatörlüğünün ilan edeceği "Oryantasyon Haftası"nı takip ediniz.
 10. Son kontrolleriniz ve burs işlemlerinizi tamamlamak için mutlaka Farabi Programı Koordinatörlüğüne uğrayınız.
 11. Öğrenci Beyannamenizi belgeler kısmından indirerek okuyunuz.
 12. Gittiğiniz üniversitede alacağınız derslerle ilgili değişiklikleri varışınızdan sonra en geç 1 ay içinde yapmanız gerekmektedir. Bu değişikliği dersler başlamadan önce mutlaka kurum/bölüm koordinatörünüzle görüşerek Öğrenim Protokolü'nün değişiklik bölümünü doldurunuz, mutlaka gittiğiniz ünivesitede onaylatınız.
 13.  Not: Tüm belgeleri  web sitemizin belgeler kısmından indirerek doldurabilirsiniz.

V. Dönüşünüzde Yapmanız Gerekenler

Farabi değişim sürecinizi tamamladığınızda kalan bursunuzu alabilmek için ofise teslim etmeniz gereken evraklar bulunmaktadır. Bu evrakları  dönüşünüzden itibaren en geç 15 gün içinde teslim etmelisiniz. Süresi içinde belgelerinizi tam olarak teslim etmediğiniz takdirde, işlemleriniz geçersiz sayılır ve tarafınıza yapılan burs ödemelerinin geri iadesi istenir.
Aşağıda belirtilen evrakları tamamladıktan sonra Farabi Programı Koordinatörlüğüne teslim ediniz.

 • Gidilen üniversitede kalınan süreyi gösteren, Katılım Belgesi. Bu belge karşı üniversiteye vardığınız gün ve ayrıldığınız gün ayrı ayrı imzalatılıp, mühürlenmeli ve geri dönüşünüzde ofise orijinal belge teslim edilmelidir.
 • YÖK tarafından istenen Nihai Rapor .
 • Misafir olduğunuz üniversitede aldığınız notları gösteren transkript.
 • Kişisel izlenim raporu. Farabi sürecinizi ve izlenimleriniz aktaracağınız bir rapor olmalı.